• 100% naturale

Melken

Melken brukes rett fra kuene – frisk og uten tilsetning eller behandling av noe slag.

Osteprodusenten
Forvandlingen fra melk til Parmigiano Reggiano er avhengig av osteprodusentens dyktighet.

Kunnskapene og teknikkene er resultater av generasjoners erfaringer, gitt videre gjennom århundrene og alltid utført i det samme området.

14 liter melk brukes for å lage ett kilo Parmigiano Reggiano. Til å lage et helt Parmigiano Reggiano-hjul brukes omkring 550 liter melk.