• 100% naturale

Consorzio di tutela

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano är det konsortium där alla osttillverkare som producerar Parmigiano Reggiano ingår.

I konsortiets ansvarsområde ingår att:

  • reglera användningen av certifi eringsmärkningarna och skydda Parmigiano Reggiano mot imitationer.

  • distribuera information om Parmigiano Reggiano och främja köp och användning.

  • förbättra Parmigiano Reggianos kvaliteter och göra dem perfekta, för att skydda dess unika och speciella egenskaper.

Konsortiet har också den offi ciella uppgiften att använda certifi erings- och identifi eringsmärkningen för Parmigiano Reggiano-ost – de särskiljande tecknen på att de uppfyller kraven för skyddad ursprungsmärkning, PDO, som utges av EU:s tillsynsorgan.

Konsortiet har inom ramen för gällande lagrum anförtrotts ansvaret för att reglera tillverkningen av och handeln med Parmigiano Reggiano och har övervakningspersonal med samma kvalifi kationer som säkerhetsansvariga inom statliga myndigheter.

Konsortiet är en icke-vinstdrivande organisation.